Moduli

Organizacija programa

U principu, ntc:m program se sastoji iz dva dela, bazičnog i fakultativnog. U toku bazičnog dela programa (moduli Kadet, Navigator i Kapetan) učesnici se planski upoznaju sa logikom na kojoj se zasniva ntc:m pristup i metodama koje se koriste u radu. U toku tog vremena, oni usvajaju ključne misaone tehnike i osposobljavaju se da ih efikasno koriste. Da bi to bilo moguće, predano se radi i na podizanju povezanih umnih sposobnosti kao što su radna memorija, rezonovanje, kreativnost, timski rad... Drugi deo programa se prilagođava individualnim potrebama i u okviru njega je moguće pohađati setove tematskih treninga, pojedinačne treninge u okviru trening kluba (otvorene grupe), treninge alumni klubova (ekskluzivni timovi) i razna takmičenja.

Prijava

Modul Kadet

korporativni moduli

Modul Kadet je kreiran sa svrhom da učesnike osposobi da efikasno uče, sa fokusom na pripreme javnih nastupa, bilo da se radi o polaganju ispita ili poslovnom prezentovanju. U okviru programa se razvijaju veštine pamćenja, improvizacije, kreativnosti i asociranja. Težište programa je na brzom i učinkovitom učenju, čija primena značajno štedi vreme i razvija dodatno samopouzdanje kod učesnika obuka. Posebna pogodnost je što prezentovani načini učenja veoma brzo prelaze u zabavu i lako postaju deo svakodnevnih aktivnosti. Kadet je odličan uvod u ostale module, jer se veštine koje se usvajaju u okviru njega mogu koristiti za brže napredovanje i potpunije korišćenje mogućnosti koje ostali programi otvaraju. Rad na treninzima je grupnog i individualnog karaktera, a obuhvata osam treninga u trajanju od 75 minuta.

Prijava

Modul Navigator

Modul Navigator je razvijen sa ciljem da omogući preuzimanje kontrole nad ličnim ili poslovnim aktivnostima. U okviru njega se usvajaju dokazane tehnike koje obezbeđuju umešno upravljanje putem ciljeva, držanje fokusa na najvažnijim stvarima, balans između operativnih i strateških aktivnosti, vođenje paralelnih aktivnosti, te efikasnu organizaciju timova. Navigator sadrži vežbe za logičko rezonovanje, rešavanje problema i vežbe za unapređenje radne memorije koje su razvijene unutar ntc:m programa. Pored svega, program modula predviđa i konkretan rad svakog učesnika na projektu ličnog života uz vođstvo i podršku trenera. Rad je pretežno individualnog karaktera i obuhvata osam treninga u trajanju od 75 minuta.

Prijava

Modul Kapetan

Modul Kapetan je zaokružen sistem principa i efikasnih alata na polju prevazilaženja širokog dijapazona problemskih situacija, bilo da su oni lični ili poslovni. Učesnici se osposobljavaju da na sistemski način brzo dođu do kvalitetnog rešenja. U tom cilju prenose se i znanja za pravilno definisanje zadatka, analizu problemske situacije, razvijanje rešenja, kao i za brzo i utemeljeno donošenje odluka (individualno i timski). Bitna odlika programa je da se pored usvajanja tehnika uporedo radi i na podizanju umnih sposobnosti koje su bitne za njihovu veštu primenu. Učesnici imaju priliku da prate svoje rezultate i tako steknu uvid u lični napredak na poljima sposobnosti pamćenja, dolaženja do ideja i njihovog povezivanja. Rad u okviru “kapetanskog” modula je pretežno timskog i takmičarskog karaktera kako bi se učesnici osposobili za brzu adaptaciju za rad unutar grupe i što pre postigli timsku sinergiju. Plan obuhvata ukupno 32 treninga u trajanju od 75 minuta, polaganje ispita i dodatne konsultacije nakon njega, a ntc:m izdaje sertifikat onim učesnicima koji zadovolje ntc:m standarde veštine upotrebe tehnika.

Prijava

Setovi tematskih treninga

Ove programske jedinice su prvenstveno razvijene za usvajanje misaonih alata koje se ne izučavaju u okviru osnovnih modula, a prolaze se kao zasebne celine. Nove tehnike se biraju tako da unapređuju ključne umne veštine i to obično u skladu sa uočenim potrebama (npr. Postavljanje ciljeva, Vođenje sastanaka, Organizacija događaja, Organizacija aktivnosti...). Isto tako, organizuju se i setovi treninga sa ciljem održavanja forme i unapređenja upotrebe osnovnih umnih tehnika na konkretnim zadacima. U principu, tematski treninzi se najavljuju svim članovima, ali postoji i mogućnost razvoja radionica po zahtevu pojedinačnih grupa.

Prijava

Alumni klubovi

Nije redak slučaj da se u toku trajanja Osnovnog modula učesnici sa sličnim interesovanjima povežu i formiraju zasebne timove sa željom da nastave rad na razvoju svojih veština u istom sastavu i posle položenog ispita Osnovnog modula. ntc:m sistem izlazi u susret ovakvim grupama i obezbeđuje uslove za dalji rad koji se odvija na treninzima dogovorenom dinamikom u okviru zatvorenih grupa. Radeći sa trenerima članovi alumni klubova rešavaju studije slučajeva ili odabrane poslovne probleme, usvajaju nove tehnike i održavaju formu u upotrebi usvojenih misaonih alata. Isto tako, takmičeći se međusobno u ntc:m igrama, oni se pripremaju za otvorena takmičenja i sugerišu unapređenja pravila.

Napomena: pravo prijave imaju osobe za završenim osnovnim modulom

Prijava

Takmičenja

Svi učesnici ntc:m programa imaju priliku da se prijave za različite nivoe takmičenja (od timskih do nacionalnih) u igrama za razvoj umnih sposobnosti. Ovo je nešto po čemu je ntc:m jedinstven u svetu, a razvoj novih igara i pravila za već uvedene igre neće biti prekinut. Propozicije za pojedinačna takmičenja se objavljuju u pozivu, a odvijaju se po standardizovanim pravilima ntc:m sistema.

Od 2014. godine Mensa Srbije organizuje godišnja takmičenja za najaktivnije volontere, a igre za razvoj umnih sposobnosti su 2016. godine doživele i svetsku promociju kada su predstavljene u okviru najvećih godišnjih okupljanja Mense na teritoriji SAD i Evrope. Dobrim delom zahvaljujući rada na njima, autor programa Predrag Đukić je proglašen ambasadorom svetske Mense.

Prijava