Česta pitanja

Kome je program namenjen?

Iako je program prevashodno razvijan za podizanje rezultata menadžera, ispostavilo se da svi mogu da imaju značajne koristi od upotrebe veština koje se razvijaju u okviru njega (jer, svi smo mi menadžeri svojih života). Danas, tehnike koje su stekli u okviru obuke podjednako uspešno primenjuju stručnjaci različitih profila, od programera do stomatologa, od inženjera i bankara, do stručnjaka za marketing.

Koje koristi učesnici ntc:m treninga mogu da očekuju?

U skladu sa individualnim pristupom, svako iz ntc:m programa uzima ono za šta proceni da mu je korisno. U globalu, možemo reći da prolazak kroz program podiže kreativnost pojedinaca, ubrzava rezonovanje, olakšava organizovanje aktivnosti i rešavanje problema pretvara u izazovnu igru.

Koje koristi mogu da očekuju kompanije koje uvedu ntc:m za svoje zaposlene?

Neki od efekata su: - izgradnja međusobnog poverenja i poštovanja članova tima; - harmonizacija tima u cilju korišćenja njegovih potencijala; - izgradnja osećaja pripadnosti timu i svesti o značaju zajedničkog uspeha; - podsticanje želje za nadmetanjem i pobeđivanjem drugih timova; - omogućavanje efikasnog timskog odlučivanja bez narušavanja međuljudskih odnosa; - osposobljavanje zaposlenih za brzo formiranje funkcionalnih projektnih timova; - uvođenje standarda u komunikaciju što osetno unapređuje saradnju i rezultate do kojih se dolazi…

Iz čega se ntc:m program sastoji?

ntc:m program se sprovodi kroz interaktivne treninge, koji mogu biti posvećeni usvajanju tehnika ili razvoju umnih sposobnosti. Na treninzima prvog tipa, učesnici dobijaju konkretne probleme iz prakse i vreme da ih reše. Potom se način rešavanja analizira i traga za tehnikom koja bi pružila efikasan pristup. Na taj način se učesnici osposobljavaju ne samo da dobro razumeju tehniku, već i da samostalno dođu do novih ukoliko se za tim ukaže potreba. Na treninzima za razvoj umnih sposobnosti se radi na oslobađanju kreativnog potencijala i brzini razmišljanja, dobrim delom i kroz rad na aktiviranju podsvesnih mehanizmima povezivanja pojmova. Na taj način se stimuliše upotreba celokupnog znanja usvojenog tokom života.

Kakve garancije daje ntc:m program da ću zaista uspeti da preuzmem kontrolu nad svojim životom?

Činjenica je da fakultete završava ogroman broj ljudi i gotovo svi sa različitim sposobnostima primene znanja koja se tamo prenose. Kod programa kakav je ntc:m, individualni razultati su još izraženiji, jer još više zavise od svakog učesnika ponaosob. Znanja koja se u okviru ovog programa nude su krajnje praktična i upotrebljiva, ambijent je izazovan i bezbedan, a metode se oslanjanju na efikasne prirodne načine učenja. Svi preduslovi su dakle postignuti, ali je posvećenost polaznika da usvoji, a potom i primenjuje znanja najbitniji faktor uspeha. Ovo putovanje niko drugi za nas ne može da prođe.

Da li je u pitanju sekta ili ogranak neke strane organizacije?

Na oba pitanja odgovor je ne. U ntc:m programu nema mistike, niti je potrebno u nešto slepo verovati. Ovde se radi o prenosu poznatih znanja koja su dokazana u praksi ali nisu usvojena u toku školovanja zbog suštinski drugačijeg fokusa. Sa druge strane, ntc:m je razvijen u Srbiji i ne zasniva se na tuđem iskustvu, već na istrajnoj primeni sopstvenih znanja.

Po čemu se ntc:m razlikuje od formalnog obrazovanja i da li je u pitanju alternativa državnom sistemu?

Cilj formalnog obrazovanja je da nam prenese znanja koja su potrebna za posao koji ćemo jednog dana obavljati. Cilj ntc:m programa je da nas obuči u veštinama koje će nam značajno olakšati vođenje svojih života, bilo da se radi o poslu ili slobodnom vremenu. Iz tog razloga, ntc:m nije zamena, već pre nadogranja formalnog obrazovanja svakog pojedinca koja olakšava stavljanje znanja u upotrebu.

Po čemu se ntc:m razlikuje od stručnih seminara?

Pre svega, u fokusu ntc:m programa nalaze se veštine koje su najbitnije za savremenog čoveka. To nisu uskostručna znanja, već misaoni alati čijom upotrebom se lako organizuje produktivan dan, efikasno rešavaju problemi, ili brzo i pouzdano donose dobre odluke. Ovo su umeća koja prave razliku između haotičnog i vođenog poslovnog dana, između prekovremenog rada i ispunjenog slobodnog vremena, i na kraju, između proživljavanja i vođenja sopstvenog života. Druga osnovna razlika je što se ntc:m ne ograničava na prenosu znanja, već nakon njegove prezentacije nastavlja sa razvojem umeća upotrebe istog. Na kraju, metode koje se primenjuju su interaktivne i zasnovane na prirodnim mehanizmima rada naših umova, što garantuje motivaciju, zaokupljenost i prolazak kroz upečatljivo iskustvo.

U kojoj državi je potekao i ko je autor ntc:m programa?

ntc:m je razvijen u Srbiji, a autor je Mr Predrag Đukić koji je kroz spoj poslovnog iskustva u menadžmentu i naprednoj obuci zaposlenih, na osnovu postulata NTC programa razvoja darovitosti postavio pravila za razvoj interaktivnih obuka sa težištem na ključnim veštinama.

Šta podrazumeva pojam veština?

Veština u sebi objedinjuje umnu tehniku i umešnost njene primene. Ključne veštine su one čijom upotrebom značajno unapređujemo svoje poslovne i lične rezultate.

Zašto bih ulagao vreme u ntc:m treninge kada ga praktično ni nemam?

Dobar deo veština koje se u okviru programa razvijaju je upravo posvećen racionalnom korišćenju vremena. Kako odmah problem rešiti na pravi način i time izbeći naredne ispravke, kako biti fokusiran na najznačajnije stvari i kako umešno organizovati svoje aktivnosti, veštine su koje ubedljivo opravdavaju skromna vremenska ulaganja da se one savladaju.

Koja je najveća prepreka koju moram da savladam da bih izvukao maksimum iz treninga umnih veština?

Pomalo neočekivano ali posve logično, najveća prepreka se nalazi u nama samima. Naši mozgovi su se prilagođavali okolini od samog početka naših života i stoga predstavljaju proizvod svih naših iskustava. Najveći protivnik usvajanju novih načina razmišljanja jesu naše navike. Stari načini na koje smo rešavali probleme imaju snažno razvijenu mrežu moždanih puteva, koju smo gradili, a potom ojačavali decenijama. Za nove načine, mada očigledno bolje, to tek treba da se izgradi. Zapravo, nije potrebno izgraditi samo novu mrežu, već je potrebno njome zameniti staru koja ima jake temelje. Ipak, iako inercija da se stvari rade na stari način u prvo vreme otežava usvajanje novih obrazaca razmišljanja, ona postaje moćan saveznik kada proces usvajanja novih navika otpočne. Kao i svako putovanje, prvi korak je najbitniji, jer bez njega nema ni jednog narednog. A kada se otisnete na ovo putovanje, bitno je samo nastaviti sa koračanjem i uživati u svakom trenutku.