O nama

Svet se menja. Pojava računara a potom i ekspanzija ličnih računara dovela je do promene osnovnih postavki poslovnanja ali i naših života. Računari su nesumnjivo redefinisali društvo, a poslednjih decenija razvoj komunikacionih tehnologija dovodi do tektonskih promena. U skladu sa tim, veštine koje su bile presudne za uspeh do pre jednog ili pola veka to nisu u današnjem svetu, a obrazovni sistem to nije uspeo da isprati.


Nalazimo se na pragu korenitih promena u postavci obrazovanja, a jedan od sistema obuke koji se odvijaju po standardima novog sveta je ntc:m program. U njemu predavači nemaju glavnu ulogu, nju igraju učesnici. U njemu nema ex katedra predavanja već se rad odvija kroz punu interakciju. U njemu se uči kroz iskustvo, u bezbednoj sredini i uz podsticanje kreativnosti. Pozivamo vas da se sa nama otisnete na putovanje razvoja aktuelnih ključnih veština na zabavan i efikasan način, te tako steknete znanja kojima ćete lakše upravljati svojim životima.

O autoru

Mr Predrag Đukić je autor inovativnog ntc:m programa za razvoj ključnih veština menadžera koji se zasniva na dva segmenta: usvajanju efikasnih misaonih tehnika i razvoju umnih sposobnosti koje su potrebne za njihovo umešno praktikovanje. Program je oslonjen na savremena naučna saznanja o radu mozga i uvodi brojne novine u odnosu na akademski način rada. Svi treninzi su interaktivni i dobrim delom predstavljaju put ka spoznaji kroz igre i rešavanje praktičnih problemskih situacija. U osnovi, program omogućava da se efikasno rezonuje i uči, umešno upravlja ciljevima i timovima, fokus stalno drži na najvažnijim aktivnosti, problemi koriste kao prilike, a odluke donose brzo i kvalitetno.


Diplomirao je mašinstvo kao student generacije i potom magistrirao menadžment na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Od 2001. godine je obavljao različite rukovodeće funkcije kako u malim, tek osnovanim kompanijama, tako i u velikim kompanijama koje su deo multinacionalnih grupacija. Poseduje raznovrsno iskustvo u vođenju projekata, formiranju i osnaživanju timova. Obavljao je brojne funkcije u Mensi, poput koordinatora SIG-a za razvoj funkcionalnog mišljenja i koordinatora izvršnog odbora, a Predsedništvu Mense Srbije se pridružio 2013. godine sa ciljem da unapredi funkciju menadženta i podigne organizacione standarde. Od 2017. godine je na funkciji potpredsednika ovog udruženja visoko inteligentnih osoba, a u funkciji ambasadora svetske Mense je držao predavanja na najvećim okupljanjima u Americi i Evropi.


Zbog uspešnosti ntc:m programa, isti je usvojen od strane Nacionalnog centra za talente, te se od početka 2017. godine sprovodi u cilju unapređenja ključnih veština kod pitomaca koji se spremaju za prestižne fakultete. Đukić je predavač na teme bazične pripreme darovitih osoba, kao i budućnosti obrazovanja.